De kwaliteit van het energieprestatie-certificaat (EPC) moet gegarandeerd blijven

admin


De kwaliteit van het energieprestatie-certificaat (EPC) moet gegarandeerd blijven

De Pano-reportage op VRT over het EPC bracht aan het licht dat sommige EPC-verslaggevers er met de pet naar gooien. Embuild Vlaanderen betreurt dat laatste. Het ondermijnt het vertrouwen in het EPC, “en dat terwijl zowel de overheid als de burger objectieve en betrouwbare informatie nodig hebben over de energieprestaties van woningen,” aldus Marc Dillen (directeur-generaal Embuild Vlaanderen).

Het energieprestatie-certificaat werd oorspronkelijk ontwikkeld om de energieprestaties van bestaande woningen te vergelijken. Maar intussen heeft het EPC er andere functies bijgekregen en is het belang ervan sterk gegroeid. Zo zijn er allerlei premies en verplichtingen aan gekoppeld. Het is zelfs een van de sleutels van ons energiebeleid, stelt Marc Dillen:

“Het EPC speelt een essentile rol in de renovatieverplichting die recent ingevoerd werd en die absoluut noodzakelijk is om de klimaatdoelstelling van 2050 te halen. Het is ook een onmisbaar instrument om te weten waar we aan toe zijn, omdat het ons toestaat de evolutie van de energetische kwaliteit van onze woningen in kaart te brengen.”

De kwaliteit van het EPC is niet alleen belangrijk voor het beleid. Ook de burger heeft nood aan een objectief instrument dat de energieprestaties van een woning beschrijft en dat aangeeft welke ingrepen nodig zijn om die prestaties te verhogen. Dergelijke werken zijn te duur om met de natte vinger te plannen.

Ten slotte is er nog de bouwsector. Als een EPC onbetrouwbaar is, dan worden de inspanningen van de bouwsector ondergraven om onze gebouwen zuiniger en klimaatbestendiger te maken.

Embuild, de grootste organisatie van bouwondernemingen in Vlaanderen, staat dus volledig achter de intentie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA om de kwaliteit van de EPC-verslagen en van de verslaggevers te verhogen. Daarbij hoort een goede opleiding maar ook een goede handhaving, aldus Marc Dillen:

“De meerderheid van de verslaggevers gaat integer tewerk. Globaal bekeken is het EPC een goed instrument. Maar als bouwsector willen we dat de misbruiken en het onprofessionele gedrag aangepakt worden. De kwaliteit van het EPC-certificaat moet gegarandeerd blijven.”

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment