Nederlandse bouwsector gaat in 2024 naar verwachting 2,5 procent krimpen

admin


Nederlandse bouwsector gaat in 2024 naar verwachting 2,5 procent krimpen

Voor de bouw ligt in 2024 krimp in het vooruitzicht. Door de gestegen rente zijn investeringen door overheid, bedrijven en particulieren in 2023 teruggevallen. Daardoor worden minder projecten opgestart, wat zijn weerslag heeft op de bouwactiviteit in de komende jaren. Vooral door de terugval in de nieuwbouw – waardoor ook de volumes van architectenbureaus (-4 procent) en de hout- en bouwmaterialenindustrie (-5 procent) dalen – wordt een krimp van 2,5 procent verwacht. ABN AMRO verwacht dat in de loop van volgend jaar weer ruimte ontstaat voor renteverlagingen, zodat bouwactiviteiten weer iets kunnen aantrekken. Hierdoor is in de tweede helft van 2025 weer ruimte voor groei en wordt een licht herstel van 0,5 procent verwacht, concludeert de bank in de Sectorprognose Bouw die vandaag wordt gepubliceerd.

Volumes in woningbouw sterk gedaald door terugvallende vraag in koopmarkt

De krimp in de bouwsector is vooral het gevolg van de stagnerende nieuwbouw van woningen in de koopmarkt. Als gevolg van loonstijgingen trekt de vraag naar woningen weliswaar weer aan, maar huizenkopers hebben een duidelijke voorkeur voor bestaande woningen die beter betaalbaar zijn. Dat zorgt er volgens ABN AMRO voor dat verkoopquota moeilijker worden gehaald en aangeboden nieuwbouwwoningen weer uit de verkoop worden gehaald. In de nieuwbouw wordt in de komende jaren dan ook krimp verwacht, van 4 procent in 2023, 7 procent in 2024 en 2 procent in 2025. Ook de utiliteitsbouw staat voor grote uitdagingen. Voor dit segment ligt zowel in 2023 (-2 procent), 2024 (-3,5 procent) als 2025 (-1 procent) krimp in het vooruitzicht. De hoge rente maakt investeringen in bedrijfsruimtes onaantrekkelijk en bedrijven die wel willen investeren – vooral in de industrie, IT en transport en logistiek – lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Daarnaast zorgen de hoge bouwkosten ervoor dat investeringen uitblijven.

Energietransitie en klimaatadaptie stuwen groei bij installatiebedrijven en ingenieurs

Ondanks deze krimp wordt in andere subsectoren wel groei gerealiseerd. Zo profiteren installatiebedrijven en ingenieurs van de energietransitie en klimaatadaptie. Bij installateurs is de vraag naar zonnepanelen weliswaar afgenomen, maar de vraag naar slimme technologie in gebouwen, zoals waterpompen, blijft toenemen. ABN AMRO verwacht dat de volumes in dit segment zowel in 2024 (+2 procent) als 2025 (+3 procent) groeien. Ook de activiteiten van ingenieurs zitten in de lift. Dat leidt dit jaar waarschijnlijk tot een volumestijging van 7 procent en ook in 2024 (+5 procent) en 2025 (+6 procent) zijn de vooruitzichten positief. “Hoewel de vooruitzichten per segment een wisselend beeld geven, staan voor de hele bouwsector nog enkele moeilijke jaren in het vooruitzicht. Vraaguitval, stijgende kosten en schaarste aan bouwlocaties leiden tot dalende bouwvolumes”, zegt Paul Bisschop, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Een rustiger 2024 kan de mogelijkheid bieden om bedrijven voor te bereiden op de nabije toekomst, waarin duurzaamheid, circulariteit en nieuwe technologieën als AI een meer nadrukkelijke rol gaan spelen. Dit verbetert de toekomstbestendigheid van bedrijven in de bouwsector, waardoor zij zich kunnen positioneren als aantrekkelijke partner en werkgever.’’

Het hele rapport is hier te downloaden.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment