Nieuwbouw neemt sterk af, renovatieritme blijft op peil

admin


Nieuwbouw neemt sterk af, renovatieritme blijft op peil

Voor nieuwbouwvergunningen is er een duidelijke daling te zien in verschillende provincies in de eerste 10 maanden van het jaar. De grootste daling van 14% in Vlaams-Brabant springt eruit, gevolgd door Antwerpen (-8%), Limburg (-8%), en West-Vlaanderen (-7%). Deze provincies laten allemaal een negatieve groei zien ten opzichte van het Vlaamse gemiddelde van -8% voor nieuwbouwvergunningen. Oost-Vlaanderen (-3%) presteert iets beter presteert dan het Vlaamse gemiddelde.

Deze cijfers zijn steeds vergunningsaanvragen en niet de goedgekeurde vergunningen. Vergunningsaanvragen geven een beter beeld over de toekomstige evolutie. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat een vergunning wordt goedgekeurd en niet alle aanvragen resulteren in een vergunning: bij ongeveer 70% wordt effectief een vergunning afgeleverd.

Renovatievergunningen stijgen verder

Bij aanvragen voor renovatievergunningen vertonen de cijfers een ander beeld. Hier laten de meeste provincies een groei zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Opvallend is de sterke stijging van 19% in West-Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen (13%) en Oost-Vlaanderen (13%). Limburg (1%) en Vlaams-Brabant (5%) laten ook een groei zien, zij het iets bescheidener in vergelijking met de andere provincies. Het Vlaamse gemiddelde voor renovatievergunningen bedraagt 11%, waarbij West-Vlaanderen zich duidelijk boven dit gemiddelde bevindt.

Ondersteuning vanuit Vlaamse Overheid en renovatieverplichting houden renovatieritme op peil

Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om een grondige energetische renovatie tot minimum EPC-score D uit te voeren binnen de 5 jaar na de overdracht van een energieverslindende woning (met een EPC-label E of F). Dit is ook nodig, want 47% van de bestaande eengezinswoningen haalt label D niet. Dit leidt tot een hogere negatieve impact op het klimaat en hoge energiefacturen voor de bewoners.

We stellen vandaag al een positief effect vast van deze verplichting op het aantal renovatievergunningen, aangezien eigenaars van energieverslindende woningen nu verplicht zijn om hun woning te renoveren tot minimum EPC-score D. Bovendien kunnen eigenaars van energieverslindende woningen ook financile steun krijgen van de Vlaamse overheid voor energiebesparende maatregelen en renovaties.

Tekort aan eigen middelen: een drempel voor nieuwbouw

Gezinnen die een hypothecaire lening willen aangaan, mogen in veel gevallen maximum 90% van de waarde van de woning ontlenen. Door de sterk gestegen vastgoedprijzen moeten veel gezinnen lang sparen voor ze voldoende eigen middelen hebben. Ondertussen moeten deze gezinnen in een dure huurwoning wonen, met een gendexeerde huurprijs waarbij ze zelf geen controle hebben over de energieprestaties van hun woning. Zo geraken ze in een vicieuze cirkel waarbij zelf een woning verwerven heel moeilijk blijft.

Gewestwaarborg om toegang tot hypothecair krediet en een energiezuinige woning te verhogen

Embuild Vlaanderen vraagt aan de Vlaamse Regering om een Gewestwaarborg te ontwikkelen voor leningen die meer dan 90% van de waarde van de woning bedragen. Deze waarborg heeft als doel banken te overtuigen om leningen toe te kennen aan solide kandidaat-leners die niet over voldoende eigen financile middelen beschikken. Dit verlaagt de drempel voor kandidaat-kopers om een energiezuinige woning te kopen. Een goede zaak voor hun financin n een stap in de goede richting naar een klimaatneutraal Vlaanderen.

De recent genomen Vlaamse beleidsmaatregelen over renovatie ondersteunen al duidelijk de renovatiemarkt, maar voor de nieuwbouw is er dringend ondersteuning nodig. Ons voorstel over borgstelling moet dan ook op korte termijn worden ingevoerd, aldus Marc-Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Tabel 1 Evolutie 2022-2023, eerste 10 maanden

Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Vlaanderen
Nieuwbouw -8% -8% -3% -14% -7% -8%
Renovatie 13% 1% 13% 5% 19% 11%

Nieuwbouw neemt sterk af, renovatieritme blijft op peil

Nieuwbouw neemt sterk af, renovatieritme blijft op peil

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment