Nieuwbouwmarkt knoopt in 2024 opnieuw aan met stijgende langetermijntrend

admin


De prijzen voor nieuwbouwwoningen, zowel huizen als appartementen, gingen in het eerste kwartaal van 2024 weer de hoogte in. De huizenprijzen zetten daarmee de stijgende langetermijntrend voort na een korte periode van relatieve stabilisering in 2023. De stijgingen worden vooral gedragen door Vlaanderen, terwijl de prijzen in Brussel en Wallonië minder sterk stegen. Dit blijkt uit de Nieuwbouwbarometer, een initiatief van buurtontwikkelaar Matexi en vastgoeddataplatform Realo dat de prijsevoluties van de Belgische nieuwbouwvastgoedmarkt in kaart brengt.

De resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 tonen aan dat de Belgische nieuwbouwmarkt nog steeds een stijgende prijsevolutie kent. De prijzen van een gemiddeld nieuwbouwhuis en -appartement stegen respectievelijk met 0,83% en 1,05% ten opzichte van het vorige kwartaal. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar stegen de prijzen met 2,81% (huizen) en 5,40% (appartementen). Dit is een voortzetting van een stijgende trend die zich al langer aftekent, zeker wat betreft de appartementen.

De nationale cijfers op kwartaalbasis worden in de eerste plaats gedragen door de evolutie in Vlaanderen, waar huizen en appartementen respectievelijk 0,91% en 1,27% duurder werden. In Brussel en Wallonië bleven de prijsstijgingen eerder bescheiden, al dient daarbij opgemerkt te worden dat de prijzen daar op jaarbasis sterker stegen. Dat alles zorgt voor de volgende prijzen en prijsevoluties:

Nieuwbouwmarkt knoopt in 2024 opnieuw aan met stijgende langetermijntrend

Nieuwbouwmarkt knoopt in 2024 opnieuw aan met stijgende langetermijntrend

Kristoff De Winne, Acquisition & Development Director bij Matexi: “De stijgende prijzen bevestigen het structureel onevenwicht tussen vraag en aanbod in de nieuwbouwmarkt. Steeds langere vergunningstrajecten, met een gemiddelde doorlooptijd van intussen meer dan 4 jaar, zorgen ervoor dat het aanbod de groeiende vraag naar energiezuinige woningen niet kan volgen. Zo lag het aantal vergunningen in België vorig jaar 15,6% lager in vergelijking met het gemiddelde van de 5 voorafgaande jaren. Ook gestegen bouwkosten en gewijzigde fiscaliteit hebben een aandeel in de vertraging van nieuw aanbod. Op deze manier komt de betaalbaarheid van wonen onder druk te staan.”

Fabrice Luyckx, data analyst bij Realo: “Eind 2023 zagen we de rentevoeten stabiliseren na een lichte terugval. Daardoor is lenen opnieuw aantrekkelijker geworden. Het effect daarvan liet zich eerder ook al voelen op de secundaire markt, waar er voor het eerst in twee jaar opnieuw sprake is van prijsstijgingen. Het verklaart vermoedelijk ook waarom nieuwbouwhuizen opnieuw aanknopen met prijsstijgingen na een periode van stagnerende prijzen.”

Nieuwbouwmarkt knoopt in 2024 opnieuw aan met stijgende langetermijntrend

Nieuwbouwmarkt knoopt in 2024 opnieuw aan met stijgende langetermijntrend

Over de Nieuwbouwbarometer

De Nieuwbouwbarometer verzamelt op objectieve wijze open data van de overheid, andere online bronnen en van online vastgoedaanbiedingen. Dat resulteert in een substantieel en representatief staal van de hele Belgische nieuwbouwmarkt. De academische en onafhankelijk gevalideerde analysemethode laat toe om nauwkeuriger de werkelijke prijsevoluties voor nieuwbouwhuizen en -appartementen op te volgen, rekening houdend met veranderingen in karakteristieken van panden door de tijd.

De Nieuwbouwbarometer volgt de prijsevoluties (excl. btw) voor een gemiddelde Belgische woning, zijnde een halfopen bebouwing van 160m2 met drie slaapkamers, badkamer en tuin. In het segment van appartementen gaat dit om een appartement van 95m2 met twee slaapkamers en badkamer.Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment