Revolutie Nederlandse woningmarkt: CO2-handel maakt zijn debuut

admin


Revolutie Nederlandse woningmarkt: CO2-handel maakt zijn debuut

In een baanbrekende ontwikkeling heeft Ballast Nedam Development, als vooraanstaand bouw- en ontwikkelbedrijf in Nederland, besloten om als eerste in het land CO₂-opslag in haar woningbouwprojecten commercieel beschikbaar te maken.

Deze mijlpaal markeert een historisch moment voor de bouw- en vastgoedsector. De onderneming maakt gebruik van de expertise van de klimaatstichting Climate Cleanup Foundation om deze baanbrekende stap te zetten. Het eerste project dat vandaag is aangekondigd, betreft het ‘Natuurhuis’, een vooruitstrevend project dat niet alleen klimaatpositief is, maar ook meer CO₂ opslaat dan het gedurende het gehele bouwproces uitstoot.

Revolutie Nederlandse woningmarkt: CO2-handel maakt zijn debuut

Klimaatverandering tegengaan door te bouwen

Ballast Nedam Development heeft in samenwerking met Climate Cleanup Foundation vandaag de eerste stap gezet om CO₂-opslag in haar woningbouwprojecten nu ook financieel te gaan stimuleren. De projecten maken gebruik van ‘biobased’ bouwmaterialen zoals hout, hennep en stro. In de groeifase halen deze gewassen CO₂ uit de lucht en eenmaal verwerkt tot bouwmateriaal slaan ze die CO₂ voor meer dan 100 jaar op. Door een geldwaarde aan deze CO₂-opslag te koppelen, kunnen klimaatpositieve bouwprojecten concurreren met projecten die vervuilende materialen zoals klassiek beton en staal gebruiken. Op deze manier komt er meer vraag naar biobased materialen, waardoor de biobased industrie kan opschalen. Dit zorgt voor een transitie van de complete bouwsector, die momenteel nog 11% van de wereldwijde CO₂-uitstoot voor zijn rekening neemt, naar een sector die jaarlijks tonnen CO₂ uit de lucht zal halen. Op deze manier kan het bouwen van woningen klimaatverandering tegengaan.

Revolutie Nederlandse woningmarkt: CO2-handel maakt zijn debuut

CO₂-lockdown voorkomen

Genoeg woningen bouwen binnen de grenzen van de planeet: het is dé uitdaging die de toekomst van de bouwsector gaat bepalen. Als we op dezelfde voet doorbouwen, is het CO₂-budget voor de Nederlandse bouw al in 2027 op. Op dat moment kan de hele woningbouw stilvallen, net als tijdens de stikstofcrisis. Dit moet de bouw- en vastgoedsector voorkomen door meer te doen dan alleen uitstoot reduceren: klimaatpositief bouwen wordt de nieuwe norm. De bouw- en vastgoedsector is met 13% van de Nederlandse economie de perfecte motor om CO₂ uit de atmosfeer te halen en langdurig op te slaan in biobased bouwmaterialen. Die kunnen ook nog eens in Nederland geteeld worden. Zo werken boeren en bouwers samen aan positieve klimaatimpact.

CO₂-opslag berekenen

Om biobased bouwen op de kaart te zetten als betrouwbare en veelzijdige klimaatoplossing doet Ballast Nedam Development mee aan een onderzoekstraject van Climate Cleanup Foundation. In dit traject wordt de hoeveelheid opgeslagen CO₂ in biobased gebouwen bepaald, gecertificeerd en financieel gewaardeerd op basis van Europese en internationale richtlijnen. Die CO₂ zit dan gegarandeerd meer dan 100 jaar opgeslagen in biobased materialen. Alleen bouwprojecten met een positieve invloed op biodiversiteit, gezondheid en circulariteit kunnen een certificaat voor CO₂-opslag verkrijgen en een geldwaarde aan de CO₂-opslag koppelen. Het geld wordt verdiend door de verkoop van (deel-)certificaten aan kopers die willen investeren in natuurvriendelijke, langdurige CO₂-opslag, bijvoorbeeld ter compensatie van hun eigen onvermijdbare CO₂-uitstoot. Alle transacties worden vastgelegd in een openbaar register, zodat elke euro daadwerkelijk naar opgeruimde CO₂ gaat.

Revolutie Nederlandse woningmarkt: CO2-handel maakt zijn debuut

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment