Structurele oplossingen nodig om wateroverlast te vermijden

admin


Structurele oplossingen nodig om wateroverlast te vermijden

Gisteren en vandaag krijgt de Westhoek een enorme hoeveelheden regen te verwerken, met voorspellingen tot wel 15 liter per vierkante meter. In Oost-Vlaanderen is het provinciale rampenplan van kracht en worden extra dijken aangelegd en pompen ingezet om het overtollige water af te voeren. Noodweer is een realiteit en de Vlaamse Regering moet dringend maatregelen nemen om hierop in de toekomst beter voorbereid te zijn.

Jarenlange onderfinanciering van regulier onderhoud

Een belangrijk deel van de waterbeheersingsinfrastructuur is verouderd of voldoet niet aan de kwaliteitseisen. Dit is het gevolg van te weinig investeringen. Daarom is een toekomstgericht investeringsplan noodzakelijk om de gevolgen van wateroverlast te beperken. Vandaag investeren zorgt er niet alleen voor dat veel menselijk leed en overlast vermeden worden, het beperkt ook de toekomstige financile schade van wateroverlast.

Volgens het memorandum van Embuild Vlaanderen moeten investeringen in de waterbeheersing in de komende regeerperiode met 426 miljoen euro per jaar toenemen, met als doel Vlaanderen veerkrachtig tegen klimaatverandering te maken. Deze fondsen zouden moeten worden toegewezen aan een consistente voortzetting van de Blue Deal, het aanpakken van onderhoudsachterstanden voor zaken als oeververdediging, kaaimuren, sluizen, en een versterking van het Sigmaplan, dat moet meegaan met de meest recente inzichten over klimaatverandering.

Watercommissaris cordineert, stelt prioriteiten en zorgt voor duurzaam levenscyclusbeheer

Bevoegdheden op vlak van waterbeleid en investeringen in waterbeheersingsinfrastructuur zijn vandaag te verdeeld. Een oplossing hiervoor is het aanstellen van een Watercommissaris die instaat voor het risicobeheer. Zo kunnen de beschikbare middelen ingezet worden daar waar deze het meest nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het ijzerwerken.

Daarnaast moet de Watercommissaris zorgen voor een optimalisatie van de hele levenscyclus van de investering en waken over een gentegreerde visie van ontwerp tot bouw, onderhoud en eventueel sloop.Ook een controle op noodzakelijk onderhoud zou onder deze functie vallen, zodat de infrastructuur altijd aan de kwaliteitseisen voldoet en voortdurend verbeterd wordt.

Het memorandum van Embuild Vlaanderen vind je terug via memorandum.embuildvlaanderen.be

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment