Vlaamse energiedoelstellingen gaan verder dan nieuw Europees akkoord

admin


Vlaamse energiedoelstellingen gaan verder dan nieuw Europees akkoord

Gisteren hebben het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord bereikt over de energieprestaties van gebouwen. Nieuwe gebouwen dienen koolstofneutraal te zijn tegen 2030. Ook willen zij de renovatiegolf versnellen. Embuild Vlaanderen beklemtoont dat Vlaanderen nu al de lat hoger legt. In Vlaanderen dienen nieuwe gebouwen vanaf 2025 fossielvrij te zijn. Dat is vijf jaar vroeger. Daarnaast geldt bij ons sinds dit jaar een renovatieverplichting tot label D voor verkochte woningen. Daaraan is een ambitieus verstrengingspad gekoppeld. De Vlaamse overheid legt de lat stelselmatig hoger in 2028 (label C), 2035 (label B) en 2040 (label A). Voor verkochte appartementen geldt label B vanaf 2040 en label A vanaf 2045.

Naast de langetermijndoelstelling voor elke woning en appartement in Vlaanderen om label A te bereiken tegen 2050, heeft de Vlaamse regering onlangs een minimale energienorm goedgekeurd voor alle woningen. Die beslissing leidt tot een nieuwe woningkwaliteitsnorm waarmee woningcontroleurs de veiligheid, gezondheid en kwaliteit van woningen beoordelen. De nieuwe energienorm zal in werking treden in 2030. Het zal gaan om een EPC-score die geleidelijk aan verstrengt met mijlpalen in 2030, 2035 en 2040. Er wordt onderscheid gemaakt tussen (half)open woningen enerzijds en rijhuizen en appartementen anderzijds. In 2030 moet elke (half)open woning energielabel E (of beter) halen. Vanaf 2035 is label D verplicht en vanaf 2040 label C. Voor rijwoningen en appartementen gaat het om label D in 2030 en label C vanaf 2035. Meer weten?

Als Embuild Vlaanderen staan wij achter de energiedoelstellingen. Niet alleen om de klimaatuitdaging gedegen aan te pakken, maar ook om de energiefacturen van de huishoudens te verminderen. Een fossielvrije en energiezuinige woning is de beste bescherming tegen hoog oplopende woonkosten en maakt je investering waardevast. Voorts bereidt Embuild Vlaanderen de sector voor door onder andere in te zetten op opleidingen om installateurs om te scholen van mazout en gas naar fossielvrije alternatieven”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Klimaatneutraliteit is mogelijk door op grote schaal de bouwschil te verbeteren door renovatie of nieuwbouw; door over te schakelen op hernieuwbare energie; door technische installaties te vernieuwen en door gebruik te maken van gerecycleerde en koolstofvrije bouwmaterialen. Ook de geoptimaliseerde integratie van installaties in slimme gebouwen is van groot belang.

Verschillende elementen spelen een belangrijke rol in die fossielvrije shift:

  • Renovatie. De Vlaamse overheid heeft met de invoering van een renovatieverplichting bij de overdracht van een woning een belangrijke aanzet gegeven tot de realisatie van een klimaatneutraal Vlaanderen tegen 2050. De verplichtingen zullen immers verder verstrengen totdat tegen 2040 al de overgedragen bestaande woningen een label A zullen bereiken. Voor appartementen geldt label A vanaf 2045. Embuild Vlaanderen heeft berekend dat op basis van de verkopen en van andere overdrachten die we normaliter tegen 2050 kunnen verwachten, 100 % van de bestaande woningen zullen gerenoveerd geraken.
  • Installaties. Om klimaatneutraliteit te bereiken volstaat het niet om de bouwschil aan te pakken. Embuild Vlaanderen gelooft ook sterk in de bijdrage van de installaties. PV-panelen, warmtepompen en batterijen worden almaar efficiënter. Belangrijke sprongen vooruit, niet alleen op het vlak van energiezuinigheid maar ook op het vlak van comfort, zijn nog mogelijk dankzij de oprichting van slimme gebouwen. In die gebouwen worden de traditioneel los van elkaar staande technieken op een digitale manier met elkaar geconnecteerd.
  • Hernieuwbare energie. Op het vlak van hernieuwbare energie merken we een snellere toename dan verwacht. In nieuwe woningen worden versneld warmtepompen geïnstalleerd. De fors toenemende elektromobiliteit zal het gebruik van hernieuwbare energie verder doen toenemen. Tegelijk moet de Vlaamse overheid haar prognoses voor zonne- en windenergie stelselmatig naar boven herzien.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment