Vlaamse Premie op sloop- en heropbouw ondersteunt particulieren

admin


Vlaamse Premie op sloop- en heropbouw ondersteunt particulieren

De Vlaamse regering breidt het toepassingsgebied van de ‘premie sloop- en heropbouw’ in 2024 uit naar het volledige grondgebied. Bovendien kan ook voor woningen of appartementen in centrumsteden een premie aangevraagd worden. Ongeveer een kwart van de Vlaamse gezinnen woont in een van de dertien centrumsteden. In tegenstelling tot het verlaagd btw-tarief, komen verdichtingsprojecten wel in aanmerking. Maar dat is hoegenaamd geen compensatie voor het wegvallen van het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw voor professionelen. Het gaat slechts om een eenmalige premie van 10.000 euro, terwijl verdichtingsprojecten steeds duurder, risicovoller en tijdrovender worden.

“Het is voor particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief een goede zaak dat de sloop en heropbouwpremie wordt uitgebreid. Maar voor professionelen is het natuurlijk geen oplossing voor het wegvallen van het verlaagde btw-tarief”, zegt Marc Dillen van Embuild Vlaanderen.

Bouwvergunningen lopen nu al terug

Het aantal vergunningsaanvragen gaat in dalende lijn en uit een recente conjunctuurenquête blijkt dat Vlaamse bouwbedrijven de toekomst steeds pessimistischer inschatten. Want in de eerste 3 kwartalen van 2023 werden 35.110 bouwvergunningen aangevraagd voor nieuwbouwwoningen. Dit is 10% minder dan vorig jaar. Toen werden er nog 38.903 aanvragen geregistreerd. Het aantal aanvragen in 2023 is opmerkelijk lager dan in de vorige jaren. In 2019 registreerde het Omgevingsloket Rapportering nog 48.349 aanvragen in de eerste 3 kwartalen van het jaar. De Vlaamse bouw heeft dan ook nood aan ondersteunende maatregelen.

Vlaamse Premie op sloop- en heropbouw ondersteunt particulieren

Huurwoningen en verdichtingsprojecten komen in aanmerking voor premie

Om recht te hebben op het verlaagde btw-tarief mag de heropgebouwde woning een maximale oppervlakte hebben van 200m2 en moet de bouwheer 5 jaar lang deze woning aanhouden als zijn enige en eigen woning.

Wie een woning herbouwt en deze wil aanbieden op de private huurmarkt heeft geen recht op het verlaagde btw-tarief, maar kan toch een premie voor sloop- en heropbouw aanvragen. Hetzelfde geldt voor wie sloopt en meerdere woningen realiseert op hetzelfde perceel. De premie geeft hierdoor een ondersteuning, weliswaar zeer beperkt en niet te vergelijken met het verlaagde btw-tarief dat werd geschrapt voor professionelen, aan projecten waarbij de bouwheer niet zelf in de woning blijft wonen en bij verdichtingsprojecten waarbij meerdere woningen gerealiseerd worden op hetzelfde perceel. Per project kan de bouwheer slechts 1 premie aanvragen en het perceel moet in eigendom zijn van een natuurlijk persoon.

Extra eisen rond milieu en energiezuinigheid

De te herbouwen woningen mogen maximaal een E-peil van E24 hebben. Dat is strenger dan de E30-norm die normaal voor nieuwbouw gehanteerd wordt. Daarnaast mogen de woningen niet meer aangesloten worden op het aardgasnet. Tot slot moet bij sloop al het asbesthoudend materiaal geïnventariseerd worden via een asbestinventarisattest of een sloopopvolgingsplan. Hierdoor kan gevaarlijk materiaal selectief verwijderd en verwerkt worden.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment