Voormalige Nijverheidsschool krijgt duurzaam tweede leven

admin


Voormalige Nijverheidsschool krijgt duurzaam tweede leven

Voorlopig ontwerp van het semi-publieke voorplein met zicht naar de arcade (copyright VDD Project Development & David Chipperfield Architects)

Het Sint-Agneteklooster, in de Gentse volksmond gekend als de Nijverheidsschool aan de Lindenlei in hartje Arteveldestad, krijgt een duurzaam tweede leven. Zo tovert erfgoedontwikkelaar VDD Project Development de zwaar verloederde site om tot een aangenaam en volledig gasloos project met een 40-tal appartementen, kantoren, horeca, een kunstgalerij en een groot buurt – en klimaatpark. Dat blijkt uit de plannen, die afgelopen zaterdag aan de buurt werden voorgesteld. “Lindenlei 38 zal een mooie verbinding vormen met de buurt”, zeggen Johan Vandendriessche en Thibaut De Vos, Managing Partners bij VDD Project Development. In de loop van 2025 zouden de werken aan de site van start gaan.

In december 2021 verwierf VDD de site na een openbare verkoop die georganiseerd werd door de voormalige eigenaar, het Gemeenschapsonderwijs. De klooster – en schoolgebouwen zijn als monument beschermd, maar wel zwaar verloederd. Die worden nu gerestaureerd met het oog op een nieuwe toekomst en aangevuld met twee nieuwe volumes op de hoek van de Lindenlei en in het verlengde van de Sint-Agnetestraat. Historisch gezien waren daar ook al gebouwen gesitueerd. Door de aanvulling wordt het gebouwenblok stedenbouwkundig vervolledigd en verbetert de relatie met de omliggende bebouwing. Het ontwerp van de nieuwe gebouwen werd geïnformeerd door de 19e-eeuwse architectuur van de schoolgebouwen van de toenmalige stadsarchitecten Pauli en Van Rysselberghe, zodat er een harmonieuze synergie ontstaat tussen de historische en hedendaagse architectuur.

Voormalige Nijverheidsschool krijgt duurzaam tweede leven

Voorlopig ontwerp van het nieuwe Palazzo-gebouw die de rij voorgevels van de Lindenlei vervolledigt (copyright VDD Project Development & David Chipperfield Architects)

Connectie met de buurt

De voormalige Nijverheidsschool heeft in de loop der jaren de verbinding met de buurt verloren. De site wordt daarom maximaal doorwaadbaar gemaakt via de Lindenlei, de Sint-Agnetestraat en de Wijngaardstraat. Aan de Lindenlei komt een open arcade in de nieuwbouw die een connectie maakt naar het semi-publieke voorplein tussen de oostelijke historische schoolvleugel en de nieuwbouw. De Sint-Agnetestraat wordt getransformeerd van een verwaarloosde en smalle steeg van 2,5 à 3m breed naar een groene en aangename woonerf van 8m à 11m breed.

Groot buurtpark

Achteraan de site, in het midden van het bouwblok wordt een nieuw buurt- en klimaatpark aangelegd. De groenzone wordt gemaximaliseerd door de aanpalende buurtparking te integreren, die dan ondergronds gecompenseerd wordt in de nieuwe ondergrondse parking van het project. De totale groenzone heeft een oppervlakte van 3.370m², waarvan 2.700m² toegankelijk is voor de buurt. Het nieuwe park verbindt de site met de groene klimaatas in de Lindenlei en vormt ook een front tegen de stedelijke opwarming door onder andere verkoeling te bieden en hitte-eilanden te verminderen. Tegelijkertijd versterkt de biodiversiteit.

Voormalige Nijverheidsschool krijgt duurzaam tweede leven

Voorlopig ontwerp van het nieuwe buurt- en klimaatpark met zicht naar de nieuwbouw en gerestaureerde historische gevels (copyright VDD Project Development & David Chipperfield Architects)

Volledig gasloos

Het project vormt de verloederde scholensite om tot een aangenaam en actief stadsdeel. Op het gelijkvloers komen kantoren voor bijvoorbeeld creatievelingen, vrije beroepers, horecafuncties en een kunstgalerij. Zij zullen de interactie aangaan met de omliggende publieke ruimte. Op de bovenliggende verdiepingen voorziet de erfgoedontwikkelaar een 40-tal appartementen. Om het energieverbruik van het project tot een absoluut minimum te beperken trekt de ontwikkelaar voluit de kaart van duurzame technische installaties. Verwarmen en koelen gebeurt enkel via hernieuwbare en groene energie, zoals geothermie en warmtepompen. Hierdoor is er geen plaats voor fossiele brandstoffen.

Samenwerking met internationaal gerenommeerde architecten

De plannen zijn opgemaakt door het Britse David Chipperfield Architects. Chipperfield is in 2023 nog bekroond met de Pritzker Prize, ook wel bekend als de ‘Nobelprijs voor Architectuur’. David Chipperfield Architects werkte voorts voor dit ontwerp samen met ATAMA-architecten en de restauratie-architecten van aNNo. Het internationaal gerenommeerde Bureau Bas Smets stond in voor het ontwerp van de omgeving. Dit ambitieuze project is tot stand gekomen na een grondig voortraject en uitgebreid overleg met de betrokken stadsdiensten, de kwaliteitskamer en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De komende weken en maanden zal VDD Project Development verder gesprekken voeren met de verschillende instanties om de vergunning voor de plannen te finaliseren. Als alles volgens plan verloopt, wil de erfgoedontwikkelaar de vergunningsaanvraag in de loop van maart 2024 indienen. Op die manier kunnen de werkzaamheden in de loop van 2025 starten.

Meer info via www.lindenlei38.be

Voormalige Nijverheidsschool krijgt duurzaam tweede leven

Door het verwijderen van enkele niet-waardevolle gebouwen worden nieuwe groenzones gecreëerd zoals de kloostertuin (copyright VDD Project Development & David Chipperfield Architects)

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment