Welke innovatieve duurzame bouwmaterialen en producten zijn nu hot?

admin


Welke innovatieve duurzame bouwmaterialen en producten zijn nu hot?

Duurzaamheid en circulariteit zijn hot topics in de bouwwereld. Hoewel opdrachtgevers van architecten niet altijd bereid of in staat zijn om de vaak hogere prijs voor duurzamere opties te betalen, is de vraag naar duurzame gebouwen en circulair bouwen nog steeds groot in deze tijden van hoge energieprijzen en klimaatverandering.

Wat zijn innovatieve productoplossingen met betrekking tot duurzame en circulaire bouw die al worden gebruikt?

Welke innovatieve duurzame bouwmaterialen en producten zijn nu hot?
Om aan die vraag te voldoen, zijn er veel bedrijven die flink investeren in de ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen en -producten. Architecten worden daardoor geconfronteerd met een veelheid aan innovatieve oplossingen om duurzamer en circulair te bouwen. De vraag is welke innovatieve oplossingen er inmiddels daadwerkelijk worden toegepast?

Energiebesparend en hernieuwbaar

Om daarachter te komen, vroegen we architecten uit acht Europese landen welke oplossingen en producten voor duurzaamheid en circulariteit al worden toegepast. Gezien de recente, nogal dramatische stijgingen van de energieprijzen, is het niet verrassend dat architecten isolatie het meest noemen. Ook is het niet verrassend dat zonnepanelen de tweede meest genoemde oplossing zijn.

Interessant is dat architecten specifiek biobased isolatie noemen. Die focus op biobased laat zien dat dit niet alleen maar een reactionaire zorg over energiebesparing is. Het verraadt ook een diepere interesse in de oorsprong van materiaal en dat er meer waarde wordt gehecht aan hernieuwbare bronnen.

Circulaire materialen

De derde meest genoemde zijn gerecycleerde en hergebruikte materialen, een bredere categorie materialen die verband houdt met duurzaamheid. Recycling en hergebruik van materialen is ook een essentile praktijk voor circulair bouwen, waarbij wordt gestreefd naar continu hergebruik van materialen.

Interessant is dat we verderop in de grafiek enkele specifieke vermeldingen vinden van circulaire of hergebruikte materialen. Circulair beton, isolatie uit afvalmateriaal en circulaire houtskeletten worden door respectievelijk 6%, 6% en 5% van de architecten genoemd. Dit zijn geen hele hoge percentages, maar samen laten ze zien dat circulariteit aan belang wint.

Wel moet vermeld worden dat bovengenoemde circulaire of hergebruikte materialen vooral door Franse architecten worden genoemd. Zo noemde 21% van de Franse architecten Circulaire houtskeletten als een innovatieve oplossing die momenteel wordt gebruikt, terwijl het aandeel architecten dat dit in andere landen noemt varieert van slechts 0% tot 6%.

Landelijke verschillen laten zien wat hot is of niet

Het is duidelijk dat de landenverschillen laten zien dat de innovatieve oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit die momenteel volgens architecten worden toegepast, van gebied tot gebied verschillen. Frankrijk is bijvoorbeeld meer op de herkomst en soort van materialen gefocust als het om duurzaamheid gaat, zoals biobased en kruislings gelamineerd hout, en de bovengenoemde circulaire en hergebruikte materialen.

In Itali en Duitsland ligt de focus daarentegen meer op hernieuwbare energie, aangezien zonnepanelen momenteel het meest worden genoemd als innovatieve oplossingen die volgens architecten al worden toegepast. Aan de andere kant noemde geen van de Nederlandse architecten zonnepanelen, wat een goed voorbeeld is van de voorzichtigheid die geboden is bij het interpreteren van deze resultaten.

en wat architecten in bepaalde markten als innovatief beschouwen

Dat Nederlandse architecten zonnepanelen niet noemen als innovatieve oplossingen die al worden toegepast, betekent niet dat er geen zonnepanelen worden gebruikt. Jaarlijks worden er in Nederland namelijk recordaantallen zonnepanelen geplaatst. Wat dit aangeeft is dat zonnepanelen zo normaal zijn op de Nederlandse markt dat architecten ze niet meer als innovatieve oplossingen beschouwen, maar als gewone oplossingen.

Dit laat zien hoe belangrijk het is voor producenten van materialen en oplossingen voor duurzame en circulaire bouw, om de fijne details en verschillen tussen specifieke markten te kennen om het speelveld echt te begrijpen. Voor een volledig overzicht van de gedachten en houdingen van architecten over duurzaam en circulair bouwen, en welke innovatieve duurzame oplossingen momenteel hot zijn in acht Europese landen, verwijzen wij naar de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment