Zonder stikstofdecreet staat woningbouw op losse schroeven

admin


Zonder stikstofdecreet staat woningbouw op losse schroeven

Onlangs heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning vernietigd van een project voor een zevental woningen in een woonwijk in Lier. De vergunning die in eerste instantie werd verleend, werd vervolgens van tafel geveegd door ‘bijkomende stikstofdepositie’. Volgens Embuild Vlaanderen onderlijnt deze case de grote urgentie om een definitief stikstofkader met robuuste decretale basis goed te keuren. Want zonder die rechtszekerheid zijn afgeleverde vergunningen slechts vodjes papier. Dat leidt de facto tot een bouwstop in Vlaanderen. Met alle gevolgen van dien voor de woonbehoeften en de welvaart in onze regio.

Om verdere economische schade en een harde bouwstop te vermijden, vraagt de bouwfederatie aan alle Vlaamse politieke partijen om zo snel mogelijk en zonder uitstel het definitief stikstofkader met decretale basis te steunen en goed te keuren. Nu is bijna elke vergunning voor een woningproject vatbaar voor vernietiging. Terwijl energie-efficiënte woonprojecten en bij uitbreiding de hele bouwsector rechtszekerheid nodig hebben. Dat is cruciaal om bouwplannen, nieuwe investeringen en jobs te vrijwaren. Bovendien heeft Vlaanderen op tal van domeinen bouwprojecten nodig om transities zoals de klimaatuitdaging, fossielvrije shift en verdichting te realiseren. Mits rechtszekerheid vormt de bouw de hefboom bij uitstek.

“Het deficit aan rechtszekerheid voor particulieren, opdrachtgevers van bouwprojecten en bouwbedrijven is niet houdbaar. Zonder definitief stikstofkader volgen er steeds meer vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen van particulieren en bedrijven op de helling zetten. Maar zonder die bouwprojecten kunnen we de toenemende woonbehoeften niet beantwoorden, onze omgeving niet verduurzamen en de klimaatuitdaging niet aanpakken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment