Zwarte lijst van malafide aannemers online te raadplegen

admin


Zwarte lijst van malafide aannemers online te raadplegen

De bouwsector staat voor een belangrijke uitdaging, namelijk het bestrijden van malafide aannemers en het beschermen van consumenten tegen dubieuze praktijken. De problemen met deze ‘rotte appels’ zijn niet nieuw en hebben de bouwsector herhaaldelijk in een negatief daglicht geplaatst. Het is dan ook bemoedigend om te zien dat zowel Bouwfederatie Embuild als Bouwunie positief reageren op het initiatief van Minister van Justitie Paul Van Tigchelt om het mogelijk te maken een ‘zwarte lijst’ van malafide ondernemers te consulteren.

Embuild, vertegenwoordigd door CEO Niko Demeester, juicht het voorstel van Minister van Justitie Paul Van Tigchelt toe om een ‘zwarte lijst’ van malafide ondernemers te creren. Demeester benadrukt het belang van transparantie en betrouwbaarheid in de sector. Hij pleit voor de mogelijkheid om bestuursverboden te raadplegen, zodat consumenten en zakelijke partners kunnen verifiren met wie ze in zee gaan. Daarnaast benadrukt Embuild het belang van snellere uitspraken en publicaties van beroepsverboden, met een mogelijke rol voor het Centraal Register van Bestuursverboden JustBan.

Aan de andere kant verwelkomt Bouwunie, geleid door Jean-Pierre Waeytens, Het Centraal Register van Bestuursverboden JustBan als een waardevol hulpmiddel voor consumenten. De organisatie deelt de bezorgdheid over malafide actoren in de bouwsector en stelt dat dergelijke individuen het imago van de sector schaden. Bouwunie pleit echter voor een snellere uitspraak van bestuursverboden, met name voor aannemers die herhaaldelijk failliet zijn gegaan. Ze wijzen op de noodzaak van effectieve implementatie van dergelijke verboden om het register nuttig te maken.

Bouwunie gaat nog een stap verder door te suggereren dat er een databank zou moeten zijn voor buitenlandse aannemers, zowel in een b2b- als b2g-context. Dit systeem zou aangeven of een buitenlandse aannemer voldoet aan alle wettelijke verplichtingen (groen) of dat er problemen zijn (rood), zoals inbreuken op Belgische regelgeving of sociale dumping.

Beide organisaties pleiten dus voor meer transparantie, efficinte maatregelen en consumentenbescherming binnen de bouwsector. Ze erkennen dat samenwerken aan een integere en eerlijke sector in ieders belang is, en dat er geen plaats is voor malafide aannemers en cowboys die de reputatie van de bouwindustrie schaden.

Lees ook:

Source link

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment